Namn: MH800   Produktgrupp: Material Handling  

Beskrivning:
Maskinvigt ton 21 - 40
Area m2 0,85
Gripvidd 2150
Vikt kg 875
Max. tryck bar 360
Gripkraft kN 28

Produkter