Namn: MH400   Produktgrupp: Material Handling  

Beskrivning:
Maskinvigt ton 13 - 16
Area m2 0,42
Gripvidd 1700
Vikt kg 320
Max. tryck bar 360
Gripkraft kN 27

Produkter