Namn: MH300   Produktgrupp: Material Handling  

Beskrivning:
Maskinvigt ton 8 - 13
Area m2 0,32
Gripvidd 1600
Vikt kg 265
Max. tryck bar 360
Gripkraft kN 26

Produkter