Namn: MH200   Produktgrupp: Material Handling  

Beskrivning:
Maskinvigt ton 3,5 - 8
Area m2 0,21
Gripvidd 1100
Vikt kg 138
Max. tryck bar 360
Gripkraft kN 18





Produkter