Namn: MH100   Produktgrupp: Material Handling  

Beskrivning: Maskinvigt ton 1 - 3,5
Area m2 0,21
Gripvidd 1100
Vikt kg 112
Max. tryck bar 360
Gripkraft kN 14

Produkter