Namn: RC550R   Produktgrupp: Recycle Handling  

Beskrivning:
Maskinvigt ton 16 - 32
Area m2 0,55
Gripvidd 2060
Vikt kg 850
Max. tryck bar 360
Gripkraft kN 56

Produkter