Namn: RC450   Produktgrupp: Recycle Handling  

Beskrivning:
Maskinvigt ton 13 - 21
Area m2 0,45
Gripvidd 1920
Vikt kg 660
Max. tryck bar 360
Gripkraft kN 52

Produkter