Namn: RC350   Produktgrupp: Recycle Handling  

Beskrivning: Maskinvigt ton 8 - 16
Area m2 0,5
Gripvidd 1600
Vikt kg 365
Max. tryck bar 360
Gripkraft kN 31

Produkter